123456 Product array(8) { ["menu-684"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/13" ["title"]=> string(19) "win'sNest Đường" } ["menu-682"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/11" ["title"]=> string(20) "win'sNest Nhân Sâm" } ["menu-687"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/15" ["title"]=> string(14) "win'sNest Kids" } ["menu-690"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/18" ["title"]=> string(26) "win'sNest Không Đường" } ["menu-683"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/12" ["title"]=> string(15) "win'sNest Canxi" } ["menu-688"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/16" ["title"]=> string(13) "win'sNest mum" } ["menu-691"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/19" ["title"]=> string(37) "win'sNest Nhân Sâm Không Đường" } ["menu-689"]=> array(4) { ["attributes"]=> array(1) { ["title"]=> NULL } ["alter"]=> bool(true) ["href"]=> string(7) "node/17" ["title"]=> string(60) "win'sNest-Yến Sào Nhân Sâm Nguyên Chất Ít Đường" } }